Over mij

Mijn naam is Hanny de Wit. Ik werk sinds 2021 als coach met de zelfkennismethode. Daarvoor heb ik gewerkt als  regressie- en reïncarnatietherapeut, meditatietrainer, astroloog, healer, reader en coördinator welzijn voor ouderen. Voor meer informatie kun je kijken op mijn LinkedIn.

Werkervaring

Meer over mij

Hieronder vertel ik je graag over de ontwikkeling in mijn werkleven.

Het fascineert mij hoe verschillend we zijn en hoe anders we omgaan met onszelf, elkaar en ons leven. Dit heb ik in de loop van mijn leven op meerdere manieren onderzocht en bestudeerd.

Ik ben begonnen met een wetenschappelijke opleiding in de sociologie. Na enige jaren werkzaam te zijn geweest in het welzijnswerk voor ouderen, heb ik ervoor gekozen om mijn kinderen op de eerste plaats te zetten. Ik heb met enorm veel plezier voor hen gezorgd. Ik leerde, onder andere, dat we geen onbeschreven bladen zijn als we geboren worden. De indringende en rijke ervaring als moeder heeft mijn intuïtieve kant wakker geschud.

Eerst ben ik me gaan verdiepen in de astrologie. Een prachtige oude wetenschap die veel inzicht in het karakter en de gedragspatronen van mensen biedt. Mijn werk als astroloog combineerde ik met een opleiding intuïtieve ontwikkeling. Na afronding daarvan zijn healing en reading vaste onderdelen in mijn leven geworden. Langzamerhand groeide de behoefte om mijn kennis van de menselijke ontwikkeling verder te verdiepen. Met het bestuderen en beoefenen van de regressie- en reïncarnatietherapie kwam er een dimensie bij die mij inzicht gaf in de omvang van onze persoonlijke geschiedenis.

Mijn werk als regressie- en reïncarnatietherapeut heb ik gecombineerd met een baan als coördinator van een Ontmoetingscentrum voor Ouderen, welzijnswerk. Voor mij een uitdagend evenwicht tussen het fijnzinnige intuïtieve puzzelen als therapeut en de praktische aanpak die in mijn werk werd gevraagd. Het samenwerken met een grote groep vrijwilligers heb ik met name als waardevol en interessant ervaren.

Door al deze leerprocessen en werkervaringen, ben ik steeds meer overtuigd geraakt van het belang van inzicht in onze eigen ontwikkeling. Dat maakt het mogelijk er de volle verantwoordelijkheid voor te dragen. Zelfinzicht geeft je keuzevrijheid, je zit niet meer vast aan (vaak onbewuste) patronen in je gedrag als je de achtergrond ervan kent. Ik ben op zoek gegaan naar een manier van werken die daar volop recht aan doet en heb dat gevonden in coaching met de zelfkennismethode, ZKM. Een positieve manier van coachen waarin de cliënt met haar/zijn levensverhaal, kracht en kwaliteiten centraal staat. Coach en cliënt werken nauw samen tijdens het onderzoek. De methode reikt bovendien een manier van denken en handelen aan waar de cliënt, ook na de coaching, zelf mee aan de slag kan.